Print Friendly, PDF & Email

Daguitstap Brussel.

Raad van Europa 

De Raad van Europa (afgekort: RvEFransConseil de l’EuropeEngelsCouncil of Europe) is een internationale organisatie waarvan 46 Europese landen lid zijn.
Verder zijn 6 niet-Europese landen alsook Vaticaanstad waarnemer bij de RvE.
De Raad is op 5 mei 1949 met het Verdrag van Londen opgericht door de 10 stichtende leden en heeft
zijn zetel in de Franse stad Straatsburg.

Het tekenen van de andere verdragen die binnen het kader van de RvE tot stand kwamen of tot stand zullen komen is vrij,
hier gelden louter de regels van het internationaal verdragsrecht.
In totaal omvatte het verdragssysteem van de Raad van Europa begin 2018 ruim 220 verdragen, deelakkoorden,
conventies en protocollen, waarvan sommige ook open staan voor niet-Europese landen,[1] 
met als belangrijkste het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hoewel de Raad van Europa met zijn 46 leden dezelfde vlag voert en dezelfde hymne kent,
verschilt deze organisatie van de Europese Unie met haar 27 leden (zie Verschil met andere internationale organisaties in Europa hieronder).

Het Justiepaleis.

Het Justitiepaleis van Brussel is een gerechtsgebouw gelegen aan het Poelaertplein in BrusselBelgië.
Met een bebouwde oppervlakte van 26.006 m² was het bij de oplevering in 1883 onder de grootste bouwwerken ter wereld
en het is nog steeds het grootste gebouw in zijn soort. Sinds 2001 is het Justitiepaleis een beschermd monument.