Print Friendly, PDF & Email

07/10/2021 Lezing “(Jong)dementie een uitdaging voor de senior en diens omgeving”
Luc Van de Ven UPC Kortenberg-KULeuven

De aandoening uit zich door een geheel van symptomen, veroorzaakt door een vermindering van hersenfuncties.
 
Volgende symptomen komen in meerdere of mindere mate voor:

 • geheugenverlies; 

 • oriëntatieverlies;

 • moeilijkheden met het denken;

 • veranderingen van het gedrag. 

Waarom dit proces zich bij sommige personen voordoet en bij anderen niet, is momenteel nog niet gekend

De aandoening heeft lichamelijke, familiale en maatschappelijke gevolgen.

 • Chronisch: dementie is een blijvende ziekte die meestal gedurende jaren evolueert. 

 • Progressief: de symptomen nemen toe met de tijd. 

 • Onomkeerbaar: genezing is niet  mogelijk. 

 • Psychisch of geestelijk functioneren: het geheugen, de oriëntatie, de kennis en het denken verlopen steeds moeizamer. 

 • Lichamelijk: soms worden bepaalde lichaamsfuncties (bv. stappen, evenwicht) aangetast. 

 • Sociaal en maatschappelijk: dementie is een proces van verandering dat gepaard kan gaan met spanningen in de relatie,
  het gezin en de ruime omgeving.